Ποια είναι τα οφέλη από το άτμισμα σε Υγεία και Οικονομία

Το άτμισμα μετά από 15 χρόνια  εισαγωγής του στην Ελλάδα εκτιμάται ότι μείωσε κατά τους 50.000 καπνιστές ετησίως εξασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής του πληθυσμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΕΠΑ. Οφέλη διασφαλίσθηκαν και  για τα Δημόσια Ταμεία από τις Δαπάνες Υγείας,  που υπολογίζεται σε  340.000.000 ευρώ ετησίως, όσο και εξαιτίας της μελλοντικής βλάβης των υφιστάμενων ατμιστών που εγκατέλειψαν το κάπνισμα…

Read more